Frank Travel (Thailand)

Frank Travel (Thailand)

เมนู

 บริการเช่ารถพร้อมคนขับ บริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ 

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ

ให้บริการ รถเช่าพร้อมคนขับ เช่ารถตู้พร้อมคนขับ บริการ รับ-ส่งสนามบิน โรงแรม รับส่งไปกลับต่างจังหวัด เหมารถนำเที่ยว พาทัวร์ต่างจังหวัด

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ รับส่งสนามบิน

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ รับส่งจากสนามบิน ไปยังโรงแรมหรือที่พัก รับส่งไปกลับต่างจังหวัด ชู้ป้ายต้อนรับที่สนามบิน สะดวก รวดเร็ว สะอาด ปลอดภัย

บริการรถตู้นำเที่ยว ทั่วประเทศไทย

บริการให้ เช่ารถตู้พร้อมคนขับ รายวัน บริการให้เช่ารถตู้ บริการรถตู้เช่านำเที่ยว ทุกจังหวัด ให้เช่ารถตู้ ราคาเป็นกันเอง คนขับบริการดีใจเย็น

บริการรถตู้เช่าพร้อมคนขับ

บริการ เหมารถไปต่างจังหวัด ทั่วเมืองไทย 24 ชั่วโมง บริการจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง สะดวกรวดเร็ว บริการเหมารถไปสนามบิน รับ-ส่งสนามบิน บริการเหมารถไปเที่ยวไปกลับ ราคาถูก

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถ รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่

□ เหมารถ 1 วัน 10 ชั่วโมง ราคา 2500 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่

□ เหมารถไปต่างจังหวัดคิดตามระยะทางจริงของจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางของลูกค้า ราคามาตรฐาน กิโลเมตรละ 10 บาท


บริการรถเช่าพร้อมคนขับ ไม่รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถ ทำทัวร์ในพื้นที่วันละ 2000 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน และค่าที่จอด

□ เหมารถ ทำทัวร์ต่างจังหวัดวันละ 2200 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่รวมค่าที่จอด ไม่รวมค่าที่พัก

□ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมค่าที่พักคนขับรถกรณีมีการค้างคืน คืนละ 500 บาท

BooK Now

______________________________

บริการเช่ารถพร้อมคนขับ

 

บริการ เช่ารถพร้อมคนขับ รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถ รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 450 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่

□ เหมารถ 1 วัน 10 ชั่วโมง ราคา 4000 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่

□ เหมารถไปต่างจังหวัดคิดตามระยะทางจริงของจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางของลูกค้า ราคามาตรฐาน กิโลเมตรละ 11 บาท


บริการ เช่ารถพร้อมคนขับ ไม่รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถ ทำทัวร์ในพื้นที่วันละ 2500 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน และค่าที่จอด

□ เหมารถ ทำทัวร์ต่างจังหวัดวันละ 3000 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่รวมค่าที่จอด ไม่รวมค่าที่พัก

□ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมค่าที่พักคนขับรถกรณีมีการค้างคืน คืนละ 500 บาท


Book Now

______________________________

บริการเช่าเหมารถ 7 ที่นั่ง ( SUV )

 

บริการเช่าเหมารถ รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถ รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 450 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่

□ เหมารถ 1 วัน 10 ชั่วโมง ราคา 4000 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่

□ เหมารถไปต่างจังหวัดคิดตามระยะทางจริงของจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางของลูกค้า ราคามาตรฐาน กิโลเมตรละ 11 บาท


บริการเช่าเหมารถ ไม่รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถ ทำทัวร์ในพื้นที่วันละ 2500 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน และค่าที่จอด

□ เหมารถ ทำทัวร์ต่างจังหวัดวันละ 3000 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่รวมค่าที่จอด ไม่รวมค่าที่พัก

□ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมค่าที่พักคนขับรถกรณีมีการค้างคืน คืนละ 500 บาท


Book Now

______________________________

บริการเหมารถตู้ VIP 10-13 ที่นั่ง

 

บริการ รถตู้เหมา รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถตู้ รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 500 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่

□ เหมารถตู้ 1 วัน 10 ชั่วโมง ราคา 4500 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่

□ เหมารถตู้ไปต่างจังหวัดคิดตามระยะทางจริงของจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางของลูกค้า ราคามาตรฐาน กิโลเมตรละ 15 บาท

บริการ รถตู้เหมา ไม่รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถตู้ ทำทัวร์ในพื้นที่วันละ 2500 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน และค่าที่จอด

□ เหมารถตู้ ทำทัวร์ต่างจังหวัดวันละ 3000 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่รวมค่าที่จอด ไม่รวมค่าที่พัก

□ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมค่าที่พักคนขับรถกรณีมีการค้างคืน คืนละ 500 บาท

Book Now

______________________________

บริการรถตู้เช่าพร้อมคนขับ

 

บริการ รถตู้เช่าพร้อมคนขับ รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถตู้ รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่


□ เหมารถตู้ 1 วัน 10 ชั่วโมง ราคา 5500 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่


□ เหมารถตู้ไปต่างจังหวัดคิดตามระยะทางจริงของจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางของลูกค้า ราคามาตรฐาน กิโลเมตรละ 18 บาท


บริการ รถตู้เช่าพร้อมคนขับ ไม่รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถตู้ ทำทัวร์ในพื้นที่วันละ 4500 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน และค่าที่จอด


□ เหมารถตู้ ทำทัวร์ต่างจังหวัดวันละ 5500 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่รวมค่าที่จอด ไม่รวมค่าที่พัก


□ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมค่าที่พักคนขับรถกรณีมีการค้างคืน คืนละ 500 บาท


Book Now

______________________________

บริการเหมารถตู้นำเที่ยว

 

 บริการ เหมารถตู้นำเที่ยว รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถตู้ รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 1000 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่


□ เหมารถตู้ 1 วัน 10 ชั่วโมง ราคา 9000 บาท รวมน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่ออกนอกพื้นที่


□ เหมารถตู้ไปต่างจังหวัดคิดตามระยะทางจริงของจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางของลูกค้า ราคามาตรฐาน กิโลเมตรละ 35 บาท


 บริการ เหมารถตู้นำเที่ยว ไม่รวมค่าน้ำมัน

□ เหมารถตู้ ทำทัวร์ในพื้นที่วันละ 8000 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน และค่าที่จอด


□ เหมารถตู้ ทำทัวร์ต่างจังหวัดวันละ 10000 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่รวมค่าที่จอด ไม่รวมค่าที่พัก


□ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมค่าที่พักคนขับรถกรณีมีการค้างคืน คืนละ 500 บาท


Book Now

_____________________________

วีดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวทั่วไทย ไปทุกที่ กับ One-Travels.com รถใหม่สะอาด คนขับสุภาพ ชำนาญเส้นทาง แนะนำแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ ทั่วเมืองไทย

ให้บริการ รถเช่าพร้อมคนขับ ทั่วเมืองไทย เที่ยวทั่วไทย ไปทุกที่ กับ Frank Travel (Thailand) รถใหม่สะอาด คนขับสุภาพ ชำนาญเส้นทาง แนะนำแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

+ รถเช่าพร้อมคนขับ กทม + รถเช่าพร้อมคนขับ กระบี่ + รถเช่าพร้อมคนขับ กรุงเทพ + รถเช่าพร้อมคนขับ กาญจนบุรี + เช่ารถพร้อมคนขับ กาฬสินธุ์ + รถเช่าพร้อมคนขับ กำแพงเพชร + รถเช่าพร้อมคนขับ ขอนแก่น + รถเช่าพร้อมคนขับ จันทบุรี + รถเช่าพร้อมคนขับ ฉะเชิงเทรา + รถเช่าพร้อมคนขับ ชลบุรี + รถเช่าพร้อมคนขับ ชัยนาท + รถเช่าพร้อมคนขับ ชัยภูมิ + รถเช่าพร้อมคนขับ ชุมพร + รถเช่าพร้อมคนขับ ตรัง + รถเช่าพร้อมคนขับ ตราด + รถเช่าพร้อมคนขับ ตาก + รถเช่าพร้อมคนขับ นครนายก + รถเช่าพร้อมคนขับ นครปฐม + รถเช่าพร้อมคนขับ นครพนม + รถเช่าพร้อมคนขับ นครศรีธรรมราช + รถเช่าพร้อมคนขับ นครสวรรค์ + รถเช่าพร้อมคนขับ นนทบุรี +รถเช่าพร้อมคนขับ นราธิวาส + รถเช่าพร้อมคนขับ น่าน + รถเช่าพร้อมคนขับ บางกอก + รถเช่าพร้อมคนขับ บึงกาฬ + รถเช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์ + รถเช่าพร้อมคนขับ ปทุมธานี + รถเช่าพร้อมคนขับ ประจวบ + รถเช่าพร้อมคนขับ ปราจีนบุรี + รถเช่าพร้อมคนขับ ปัตตานี + รถเช่าพร้อมคนขับ พะเยา + รถเช่าพร้อมคนขับ พังงา + รถเช่าพร้อมคนขับ พัทยา + รถเช่าพร้อมคนขับ พัทลุง + รถเช่าพร้อมคนขับ พิจิตร + รถเช่าพร้อมคนขับ พิษณุโลก + รถเช่าพร้อมคนขับ ภูเก็ต + รถเช่าพร้อมคนขับ มุกดาหาร + รถเช่าพร้อมคนขับ ยะลา +รถเช่าพร้อมคนขับ ยโสธร + รถเช่าพร้อมคนขับ ร้อยเอ็ด + รถเช่าพร้อมคนขับ ระนอง + รถเช่าพร้อมคนขับ ระยอง + รถเช่าพร้อมคนขับ ราชบุรี + รถเช่าพร้อมคนขับ ลพบุรี + รถเช่าพร้อมคนขับ ลำปาง +รถเช่าพร้อมคนขับ ลำพูน + รถเช่าพร้อมคนขับ ศรีสะเกษ + รถเช่าพร้อมคนขับ สกลนคร + รถเช่าพร้อมคนขับ สงขลา + รถเช่าพร้อมคนขับ สตูล + รถเช่าพร้อมคนขับ สมุทรปราการ + รถเช่าพร้อมคนขับ สมุทรสงคราม + รถเช่าพร้อมคนขับ สมุทรสาคร + รถเช่าพร้อมคนขับ สระบุรี + รถเช่าพร้อมคนขับ สระแก้ว + รถเช่าพร้อมคนขับ สารคาม + รถเช่าพร้อมคนขับ สิงห์บุรี + รถเช่าพร้อมคนขับ สุพรรณบุรี + รถเช่าพร้อมคนขับ สุราษฎร์ธานี + รถเข่าพร้อมคนขับ สุรินทร์ + รถเช่าพร้อมคนขับ สุโขทัย + รถเช่าพร้อมคนขับ หนองคาย + รถเช่าพร้อมคนขับ หนองบัวลำภู + รถเช่าพร้อมคนขับ อยุธยา + รถเช่าพร้อมคนขับ อ่างทอง + รถเช่าพร้อมคนขับ อำนาจเจริญ + รถเช่าพร้อมคนขับ อุดรธานี + รถเช่าพร้อมคนขับ อุตรดิตถ์ + รถเช่าพร้อมคนขับ อุทัยธานี + รถเช่าพร้อมคนขับ อุบล + รถเช่าพร้อมคนขับ เชียงราย + รถเช่าพร้อมคนขับ เชียงใหม่ + รถเช่าพร้อมคนขับ เพชรบุรี + รถเช่าพร้อมคนขับ เพชรบูรณ์ + รถเช่าพร้อมคนขับ เลย + รถเช่าพร้อมคนขับ แพร่ + รถเช่าพร้อมคนขับ แม่ฮ่องสอน + รถเช่าพร้อมคนขับ โคราช

เกี่ยวกับบริการของเรา

บริการเหมารถพร้อมคนขับ บริการเหมารถรับส่งสนามบิน บริการเหมารถไปต่างจังหวัด ทั่วเมืองไทย บริการดุจญาติมิตร ชำนาญเส้นทาง รับประกันความพึงพอใจ ให้ทุกการเดินทางของคุณ มีความสุขสะดวกสบาย เดินทางถึงปลายทางอย่างสวัสดิภาพ


คำหลักเว็บไซต์

เหมารถ รถเหมา เรียกแท็กซี่ เหมาแท็กซี่ แท็กซี่เหมา เหมารถตู้ รถตู้เหมา รถพร้อมคนขับ รถเช่าพรัอมคนขับ เหมารถไปต่างจังหวัด เหมาแท็กซี่ไปต่างจังหวัด เหมารถตู้ไปต่างจังหวัด เหมารถนำเที่ยว รับ-ส่งสนามบิน เช่ารถรับส่งสนามบิน เช่ารถตู้ รถตู้เช่า เช่ารถตู้พร้อมคนขับ รถตู้นำเที่ยว รถกระบะตู้ทึบ


ช่องทางติดต่อเรา

📞 : 0845708045

WhatsApp : +66845708045

Email : chainarong.ae2521@gmail.com

www.one-travels.com
การตั้งค่าคุกกี้
X
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)