Frank Travel (Thailand)

Frank Travel (Thailand)

เมนู

ติดต่อเรา 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟรงค์ ทราเวล (ไทยแลนด์)

บริการเช่ารถพร้อมคนขับ บริการเช่าเหมารถรับส่งสนามบิน บริการเหมารถไปต่างจังหวัด บริการเช่าเหมารถนำเที่ยว ทั่วเมืองไทย บริการดุจญาติมิตร ชำนาญเส้นทาง รับประกันความพึงพอใจ ให้ทุกการเดินทางของคุณ มีความสุขสะดวกสบาย ถึงปลายทางอย่างสวัสดิภาพ


คำหลักเว็บไซต์

เหมารถ รถเหมา เหมาแท็กซี่ แท็กซี่เหมา เช่ารถตู้เรียกแท็กซี่ เหมารถตู้ รถตู้เหมา รถพร้อมคนขับ รถเช่าพรัอมคนขับ เหมารถไปต่างจังหวัด เหมาแท็กซี่ไปต่างจังหวัด เหมารถตู้ไปต่างจังหวัด เหมารถรับส่งสนามบิน เช่ารถรับส่งสนามบิน 


ติดต่อเรา

📞 : 0845708045

WhatsApp : +66845708045

Email : chainarong.ae2521@gmail.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ก่อนทำการจองการเดินทางเพื่อที่จะเข้าใจในการใช้บริการของ One-Travel และเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการเราดีวยดีเสมอมา

การให้บริการเหมารถรับส่งจากสนามบิน

⭐ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

▪︎พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขับรถ ชูป้ายชื่อผู้ใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ประตู 3

▪︎พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขับรถ ของผู้ใช้บริการ จะรออยู่ด้านในพร้อมป้ายชื่อรอรับเป็นเวลา 90 นาที หลังจากเวลานัดหมาย

⭐ สนามบินนานาชาติดอนเมือง

▪︎พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขับรถ ชูป้ายชื่อผู้ใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ประตู 3 และที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศประตู 11

▪︎พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขับรถ ของผู้ใช้บริการ จะรออยู่ด้านในพร้อมป้ายชื่อรอรับเป็นเวลา 90 นาที หลังจากเวลานัดหมาย

การให้บริการเหมารถรับส่งจากโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆ

▪︎พนักงานขับรถชูป้ายชื่อผู้ใช้บริการ ที่ล็อบบี้ของโรงแรม

▪︎พนักงานขับรถ จะไปสแตนบายรอรับผู้ใช้บริการ ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที และจะรอรับผู้ใช้บริการเป็นเวลา 20 นาที หลังจากเวลานัดหมาย

▪︎การเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบิน ควรเดินทางก่อนอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องบินออก

อัตราค่าบริการมีรายการต่างๆดังต่อไปนี้ โดยไม่มีค่าบริการอื่นแอบแฝง

▪︎อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการต่อเที่ยว หรือแบบไป-กลับ ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่เลือกซึ่งกำหนดไว้ในแต่ละเส้นทาง

▪︎บริการต้อนรับและส่งถึงจุดหมายอย่างถูกต้องตรงตามเวลานัดหมาย

▪︎บริการหยุดรอในกรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศและในประเทศล่าช้าเป็นเวลา 90 นาที (เฉพาะกรณีรับจากสนามบินเท่านั้น)

▪︎ไม่จำกัดจำนวนเชื้อเพลิง

▪︎อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทางด่วนและค่าจอดรถ

▪︎สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถ ได้แก่ น้ำเย็น ผ้าเย็นสายชาร์จ WiFi และอื่นๆ

▪︎เดินทางด้วยระบบนำทาง GPS เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และถึงจุดหมายปลายทางตรงต่อเวลา

▪︎ประกันภัยชั้น 1 2+ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและทรัพย์สิน

การบริการของเรา

▪︎พนักงานขับรถจะต้องได้รับการอนุญาตให้หยุดรับประทานอาหารอย่างน้อยทุกๆ 4 ชั่วโมง ในกรณีเทึ่ยวที่มีการเดินทางต่อเนื่อง

▪︎พนักงานขับรถจะต้องได้รับการอนุญาตให้พักผ่อนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง ในกรณีเที่ยวการเดินทางที่ต้องดินทางต่อเนื่องเกินกว่า 8 ชั่วโมง

▪︎การบริการตามอัตราค่าบริการที่แจ้งไว้จะสิ้นสุดลงตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้สูงสุดในแต่ละเส้นทาง หลังจากนั้นจะคิดอัตราค่าบริการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง

▪︎ในกรณีหลังจากผู้ให้บริการยืนยันสถานะการจองและมีการชำระค่าบริการแล้ว หากรถที่ต้องการไม่สามารถให้บริการได้ ทางผู้ให้บริการยินดีให้บริการด้วยรถในระดับเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยไม่คิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติม

▪︎กรุณาทำการตรวจสอบขนาดสัมภาระของท่านกับขนาดของรถที่เลือกใช้บริการว่าสามารถรองรับได้อย่างละเอียด หากขนาดสัมภาระของผู้ใช้บริการ เกินอัตราที่รถจะให้บริการได้ อันเป็นเหตุให้ทางผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการและปรับเงินค่าใช้บริการเต็มจำนวน

▪︎สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด ประเภทไป-กลับ ที่ใช้เวลาการเดินทางไม่เกิน 10 ชั่วโมง จะคิดอัตราค่าบริการขากลับ 70% จากอัตราค่าบริการต่อเที่ยว

▪︎สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด ประเภทไป-กลับ หากใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่า 10 ชั่วโมง จะคิดอัตราค่าบริการจากราคาต่อเที่ยว × 2

อัตราค่าบริการไม่รวมรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้

▪︎กรณีมีผู้โดยสารเพิ่มเติมขึ้น จากการแจ้งการจองการเดินทาง ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 บาท ต่อ 1 ท่าน

▪︎กรณีหยุดรับหรือส่งผู้โดยสารระหว่างทางจะมีค่าบริการ 300 บาท ต่อการหยุดรับหรือส่งแต่ละครั้ง

▪︎ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายโดยเหตุที่ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้หลังจากใช้บริการแล้ว

การจองการใช้บริการของเรา

▪︎การจองต้องดำเนินการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ในกรณีเร่งด่วนนั้นลูกค้าอาจดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามการยืนยันการให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่พร้อมให้บริการและการชำระเงิน ซึ่งจะต้องชำระเต็มจำนวนโดยต้องดำเนินการก่อนการเดินทางหรือตามที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกำหนด หากไม่ชำระเงินค่ามัดจำล่วงหน้าตามข้างต้นอาจเป็นเหตุให้ทางผู้ให้บริการยกเลิกการให้บริการได้

▪︎การจองรถกรณีเร่งด่วน ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องดำเนินการจองอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ

▪︎การจองรถกรณีเร่งด่วน ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ต้องดำเนินการจองอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการเดินทาง

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางได้ เช่น เวลาเดินทาง สถานที่รับ รถยนต์ หรือรายละเอียดอื่นๆได้ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับสถานะของรถยนต์ที่ให้บริการว่าสามารถให้บริการได้หรือไม่ โดยในรายละเอียดหากมีการยกเลิกการใช้รถยนต์จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการยกเลิก

การยกเลิกการจองการเดินทาง

ในกรณียกเลิกการจองการใช้บริการภายหลังจากได้รับการยืนยัน และชำระค่าบริการแล้ว ทางผู้ให้บริการจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกที่ดำเนินการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการเดินทาง อย่างไรก็ตามหากดำเนินการภายหลังจากนั้นจะมีการหักค่ามัดจำหรือค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ ของยอดชำระ ตามรายละเอียด

ขนาดสัมภาระ

▪︎กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ = 28 × 20 × 12 (ขนาดรวมล้อลากและหูหิ้ว

▪︎กระเป๋าถือ = 22 × 14 × 9 ( ขนาดรวมล้อลากและหูหิ้ว)

อุบัติเหตุและเหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รถยนต์เสียหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ จัดส่งลูกค้าด้วยรถที่ให้บริการ เราจะจัดหารถยนต์ ยานพาหนะที่ใกล้เคียงตามดุลพินิจเพื่อให้สามารถเดินทางต่อไปได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ในกรณีที่ยานพาหนะที่จัดให้ไม่เป็นที่พอใจ เรายินดีที่จะคืนเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้สำหรับผู้โดยสารที่เลือกซื้อประกันภัยการเดินทางแล้ว บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีพลาดเที่ยวบินถ้าหากเกิดขึ้น

การจองรถเดินทางจากสนามบิน

แจ้งรายละเอียดการจองดังนี้
▪ชื่อนามสกุล
▪วันที่เดินทาง
▪เที่ยวบิน
▪เวลาเครื่องลง
▪สถานที่ส่ง ชื่อโรงแรม
▪ข้อมูลการติดต่อ

การจองรถเดินทางจากโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆ

แจ้งรายละเอียดการจองทางนี้
▪ชื่อนามสกุล
▪วันที่เดินทาง
▪สถานที่รับ ชื่อโรงแรม
▪เวลาเดินทาง
▪สถานที่ส่ง ชื่อโรงแรม
▪ข้อมูลการติดต่อ

วิธีการชำระเงิน

ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินเต็มจำนวน หรือชำระเงินค่ามัดจำ ด้วยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร และระบบการชำระเงิน Pay Pal

ชำระเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 1083386696 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟรงค์ ทราเวล (ไทยแลนด์)

ชำระเงินผ่านระบบ Pay Pal

https://www.paypal.me/Tigertransport

หมายเหตุ

หลังจากผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้บริการส่งหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันการชำระเงิน และทางผู้ให้บริการจัดส่งหลักฐานการการจองการเดินทางให้ผู้ใช้บริการภายใน 2 ชั่วโมง

www.one-travels.com
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)